Ý nghĩa của từ Cười khì là gì:
Cười khì nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cười khì Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cười khì mình

1

0   0

Cười khì


cười phát ra thành tiếng nghe như tiếng hơi thở mạnh ra đằng mũi, tỏ vẻ vui thích một cách hồn nhiên.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cười khì
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cười khẩy Cười khà >>