Ý nghĩa của từ Cười khẩy là gì:
Cười khẩy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cười khẩy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cười khẩy mình

1

5   0

Cười khẩy


cười nhếch mép, phát ra một tiếng ngắn và khẽ, tỏ vẻ khinh thường hoặc mỉa mai nhếch mép cười khẩy
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   1

Cười khẩy


cười khẩy là Cười hơi nhếch mép, phát ra một tiếng ngắn, tỏ ý xem thường. đgt, dt Cười nhếch mép có ý mỉa mai: Anh ấy không chịu được cái cười khẩy của ông ta. Cười có ý khinh khỉnh và mỉa mai.
La Đỗ Gia Khang - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Cười khẩy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cười miếng chi Cười khì >>