Ý nghĩa của từ Cười khẩy là gì:
Cười khẩy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cười khẩy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cười khẩy mình

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

Cười khẩy


cười nhếch mép, phát ra một tiếng ngắn và khẽ, tỏ vẻ khinh thường hoặc mỉa mai nhếch mép cười khẩy
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Cười khẩy


cười khẩy là Cười hơi nhếch mép, phát ra một tiếng ngắn, tỏ ý xem thường. đgt, dt Cười nhếch mép có ý mỉa mai: Anh ấy không chịu được cái cười khẩy của ông ta. Cười có ý khinh khỉnh và mỉa mai.
La Đỗ Gia Khang - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022
<< Cười miếng chi Cười khì >>