Ý nghĩa của từ Công lịch là gì:
Công lịch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ Công lịch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Công lịch mình

1

152 Thumbs up   47 Thumbs down

Công lịch


Công lịch là dương lịch được hoàn chỉnh để các dân tộc đều có thể sử dụng
Trần thị Lê vy - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 2019

2

97 Thumbs up   40 Thumbs down

Công lịch


công lịch là dương lịch và đó là lịch chung của Thế Giới lấy cột mốc chúa Giê-xu làm năm đầu tiên sau công nguyên
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 5 tháng 10, 2020

3

64 Thumbs up   38 Thumbs down

Công lịch


Công lịch là dương lịch và là lịch chung của thế giới, lấy năm chúa rê-xu là năm đầu tiên của công nguyên trc đó là trc công nguyên(TCN)
Ly nguyễn - 00:00:00 UTC 28 tháng 9, 2020

4

69 Thumbs up   49 Thumbs down

Công lịch


lịch được quốc tế dùng làm lịch chính thức, hiện nay là dương lịch Gregory (dương lịch cũ do giáo hoàng Gregory ra lệnh sửa, năm 1582). [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

36 Thumbs up   23 Thumbs down

Công lịch


Công lich lâý năm chúa Jesus ra đời là năm 1, năm nay 2021 nghĩa là chúa Jesus 2021 tuổi, không có sau công nguyên vì công nguyên vẫn đang tiếp tục chưa kết thúc *
Thangphamhong - 00:00:00 UTC 10 tháng 5, 2021

6

36 Thumbs up   24 Thumbs down

Công lịch


Công lịch lấy năm chúa giê-su ra đời lâu năm đầu tiên của công nguyên - trước năm đó là TCN và sau năm đó là SCN
Phạm Thành Đạt - 00:00:00 UTC 17 tháng 11, 2020

7

44 Thumbs up   33 Thumbs down

Công lịch


Công lịch là có 2 cách làm ra lịch
+ Âm lịch dựa vào sự di chuyển của mặt trăng quanh trái đất .
+ Dương lịch dựa vào sự di chuyển của trái đất quay quanh mặt trời
Trần Văn Suôi - 00:00:00 UTC 22 tháng 10, 2020

8

33 Thumbs up   25 Thumbs down

Công lịch


-công lịch là dương lịch được cải tiến hoàn chỉnh để các dân tộc sử dụng -công lịch lấy năm chúa Giê-su ra đời là năm đầu tiên của Công Nguyên
ngọc huyền - 00:00:00 UTC 22 tháng 10, 2020

9

32 Thumbs up   27 Thumbs down

Công lịch


Công lịch là công truyền chúa Giê-su ra đời là năm đầu tiên của công nguyên những năm trước đó
Quý :> - 00:00:00 UTC 28 tháng 9, 2020

<< Công lệnh Công lênh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa