Ý nghĩa của từ Công lịch là gì:
Công lịch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Công lịch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Công lịch mình

1

5   2

Công lịch


lịch được quốc tế dùng làm lịch chính thức, hiện nay là dương lịch Gregory (dương lịch cũ do giáo hoàng Gregory ra lệnh sửa, năm [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   1

Công lịch


Công lịch là dương lịch được hoàn chỉnh để các dân tộc đều có thể sử dụng
Trần thị Lê vy - Ngày 30 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Công lịch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Công lệnh Công lênh >>