Ý nghĩa của từ Càn Khôn là gì:
Càn Khôn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Càn Khôn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Càn Khôn mình

1

37   20

Càn Khôn


Càn khôn là thiên,địa,là âm dương.Càn khôn là một,là hai mà cũng là tất cả.Sự thiên biến vạn hóa của vạn vật chung quy đều do âm dương, trời đất luân chuyển mà tạo nê.
"Túi can khôn"chỉ mọi tri thức của nhân loại,qui luật sinh tồn của của loài người và vạn vật trong vũ trụ.
thông - Ngày 18 tháng 11 năm 2015

2

13   5

Càn Khôn


(Từ cũ, Văn chương) trời đất, vũ trụ "Cán cân tạo hoá rơi đâu mất, Miệng túi càn khôn khép lại rồi." (HXHương [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

12   7

Càn Khôn


Kiền Khôn: Trời, đấtĐây là tên 2 quẻ trong Kinh dịch, tượng trưng trời, đấtLời sớ của Trình Di nói: Càn là đầu muôn vật cho nên là trời, là dương, là c [..]
Nguồn: vdict.com

4

6   3

Càn Khôn


Kiền Khôn: Trời, đất Đây là tên 2 quẻ trong Kinh dịch, tượng trưng trời, đất Lời sớ của Trình Di nói: Càn là đầu muôn vật cho nên là trời, là dương, là cha... Khôn là quẻ đối nhau với Càn. Càn lấy chính bền làm trinh, không thì mềm thuận làm trinh. Việc làm của người q [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1   1

Càn Khôn


càn khôn là càn khôn là khồn can là càn khôn nhưng lại là khồn can là khồn can là càn khôn là càn không là khôn càn là khồn ca là khồn can là khôn càn là khôn càn là càn khôn.
son goku - Ngày 10 tháng 9 năm 2020

6

0   0

Càn Khôn


túi càn khôn là túi chứa tiền của người thời xưa các túi càn khôn đó có ý nghĩa rất lớn với người giữ nó nó là vật chứa tài sản của họ
WILL OF THE HERRSCHE - Ngày 22 tháng 6 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Càn Khôn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cà vạt Càng Long >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa