Ý nghĩa của từ Bảo thủ là gì:
Bảo thủ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 17 ý nghĩa của từ Bảo thủ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bảo thủ mình

1

69 Thumbs up   29 Thumbs down

Bảo thủ


đg. (hoặc t.). Duy trì cái cũ sẵn có, không chịu thay đổi, không chịu đổi mới. Bảo thủ ý kiến. Đầu óc bảo thủ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

66 Thumbs up   30 Thumbs down

Bảo thủ


Bao thu la co tinh bao ve chinh kien quan diem cua ban than, khong chiu thay doi khi chua bi khuat phuc bang ly le hay hanh dong de chung minh. nguoi bao thu chi thay doi khi bi thuc tien khuat phuc.
ba sam - 00:00:00 UTC 24 tháng 9, 2014

3

42 Thumbs up   25 Thumbs down

Bảo thủ


bảo thủ là luôn giữ chính kiến quan điểm của mình dù sai vẫn không thay đổi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 18 tháng 5, 2015

4

43 Thumbs up   30 Thumbs down

Bảo thủ


Là luôn cho ý kiến của mình là đúng mà không biết đó là đúng hay sai
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 21 tháng 10, 2015

5

46 Thumbs up   36 Thumbs down

Bảo thủ


Duy trì cái cũ sẵn có, không chịu thay đổi, không chịu đổi mới. | : '''''Bảo thủ''' ý kiến''' | : ''Đầu óc '''bảo thủ'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

38 Thumbs up   30 Thumbs down

Bảo thủ


Bao thu la nang cao quan diem song cua ban than minh ma khong nghi den y kjen cua nguoi khac
any trang - 00:00:00 UTC 6 tháng 12, 2013

7

26 Thumbs up   23 Thumbs down

Bảo thủ


(chủ trương) giữ nguyên cái sẵn có, không muốn thay đổi (tuy đang cần có sự thay đổi), không muốn đổi mới bảo thủ ý kiến đầu óc bảo thủ tính [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

8

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Bảo thủ


Cố chấp , bác bỏ mọi ý kiến góp ý của người về mình , khô chịu thay đổi , sống thực dụng không biết thích nghi để đổi mới , thích áp đặt cho người khác .
Leo - 00:00:00 UTC 11 tháng 1, 2020

9

32 Thumbs up   30 Thumbs down

Bảo thủ


Bao thu la nang cao quan diem song cua ban than minh ma khong nghi den y kjen cua nguoi khac
any trang - 00:00:00 UTC 6 tháng 12, 2013

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Bảo thủ


Bảo thủ theo đúng nghĩa là giữ lại cái cũ. Còn cái cũ có thể đúng, có thể sai, có thể tốt, có thể xấu chứ không phải bảo thủ là sai hoàn toàn, cũng không phải là trì trệ, cũng không phải là kẻ chậm tiến mà còn phải xét từng nội dung, chủ đề tranh luận cụ thể, vì ý liến của một người có thể đúng trước mọi người có thể sai, chư không phải cứ số đông là đúng.
- 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

11

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Bảo thủ


Bảo thủ theo đúng nghĩa là giữ lại cái cũ còn cái cũ thì có cái tốt, có cái xấu. chứ không phải bảo thủ là sai, không phải bảo thủ là lạc hậu, không phải là không chịu đổi mới, cũng không phải là không chịu thay đổi theo ý kiến nhiều người (vì số đông chưa hẳn đã đúng mà cá nhân họ thực tế lại đúng)... vì vậy dùng từ bảo thủ không nên tùy tiện như hiện nay lúc nào cũng rêu rao người bảo thủ là người xấu trong khi ý kiến của họ là đúng trong khi số đông là sai để ghép tội người đúng...
- 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

12

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Bảo thủ


Bảo thủ là luôn luôn cho rằng bản thân đúng bác bỏ ý kiến của người khác, không chịu thay đổi quyết định đã tính, giữ vững lập trường dù cho nó có sai
Thinh - 00:00:00 UTC 17 tháng 2, 2020

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bảo thủ


Bảo thủ theo đúng nghĩa là giữ lại cái cũ. Còn cái cũ có thể đúng, có thể sai, có thể tốt, có thể xấu chứ không phải bảo thủ là sai hoàn toàn, cũng không phải là trì trệ, cũng không phải là kẻ chậm tiến mà còn phải xét từng nội dung, chủ đề tranh luận cụ thể, vì ý liến của một người có thể đúng trước mọi người có thể sai
- 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

14

25 Thumbs up   28 Thumbs down

Bảo thủ


đg. (hoặc t.). Duy trì cái cũ sẵn có, không chịu thay đổi, không chịu đổi mới. Bảo thủ ý kiến. Đầu óc bảo thủ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bảo thủ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "bảo t [..]
Nguồn: vdict.com

15

14 Thumbs up   17 Thumbs down

Bảo thủ


Precious hand which gives alms and precious things.
Nguồn: buddhismtoday.com

16

13 Thumbs up   17 Thumbs down

Bảo thủ


bao thư là người cùng đầu không chiếu làng nghệ người khác nói
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 24 tháng 1, 2016

17

18 Thumbs up   30 Thumbs down

Bảo thủ


theravāda (nam)
Nguồn: phathoc.net

<< cây dương Bảo thụ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa