Ý nghĩa của từ Ba lơn là gì:
Ba lơn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Ba lơn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ba lơn mình

1

3   1

Ba lơn


Ba lơn còn có nghĩa là ba trợn, ba khơi, tâm trí không bình thường.
Tieuthuluumanh - Ngày 31 tháng 1 năm 2018

2

4   2

Ba lơn


Ba lơn bắt nguồn từ nước Thái Lan , ba lơn trong tiếng Thái đc hiểu là “Bị ĐIÊN” , ng việt mình cũng dùng từ này nói về những người không bth , kiểu mad mad í :))) theo tôi biết là vậy
at miền tây - Ngày 27 tháng 1 năm 2021

3

2   1

Ba lơn


(Khẩu ngữ, Ít dùng) như bông lơn.
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   2

Ba lơn


Cụm từ "ba lơn" là khẩu ngữ giống: bông lơn, bông phèng; có nghĩa là những lời nói đùa không lịch sự hay tôn trọng người khác
Ví dụ 1: Cô ta ăn nói ba lơn sỗ sàng làm tôi rất sốc.
Ví dụ 2: Dừng ngay câu nói ba lơn đó vì ông ấy có vẻ không vui.
la gi sister - Ngày 03 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Ba lơn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ba mươi Tết Ba lông >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa