Ý nghĩa của từ Bỏ cuộc là gì:
Bỏ cuộc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bỏ cuộc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bỏ cuộc mình

1

0   0

Bỏ cuộc


Bỏ cuộc là khi gặp những khó khăn thách thức trong cuộc sống hay những việc nhỏ nhặt hằng ngày bạn cảm thấy chán nản không muốn làm tiếp tục thực hiện nữa thì đó gọi là bỏ cuộc
Dyy - Ngày 31 tháng 10 năm 2020

2

0   3

Bỏ cuộc


bỏ không tham dự cuộc thi hoặc tham dự nửa chừng rồi bỏ đến chậm, coi như bỏ cuộc thua cũng không bỏ cuộc (Khẩu ngữ) bỏ dở, không theo đuổ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Bỏ cuộc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bỏ lửng Bọt bèo >>