Dyy

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

Bỏ cuộc


Bỏ cuộc là khi gặp những khó khăn thách thức trong cuộc sống hay những việc nhỏ nhặt hằng ngày bạn cảm thấy chán nản không muốn làm tiếp tục thực hiện nữa thì đó gọi là bỏ cuộc
Dyy - Ngày 31 tháng 10 năm 2020