Ý nghĩa của từ Bú Fame là gì:
Bú Fame nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bú Fame Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bú Fame mình

1

0   1

Bú Fame


Từ Fame tiếng anh có nghĩa là “Danh tiếng” hoặc là “Sự nổi tiếng”

Bú Fame là lối nói châm biếm, ám chỉ một người ăn theo câu chuyện của người khác hoặc một sự kiện đang hot để thu hút sự chú ý về mình.

Ví Dụ
"Tao thấy con Thư có xem Games of thrones đâu mà cứ trích mấy câu kinh điển trong phim vậy?"
"Ừ, nó chỉ muốn bú fame thôi"
phung - Ngày 04 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Bú Fame
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Dị Giới em gái mưa >>