Ý nghĩa của từ Dị Giới là gì:
Dị Giới nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Dị Giới Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Dị Giới mình

1

0   6

Dị Giới


Hay còn gọi là Dị Tính

Dị Giới là từ trái nghĩa với Đồng Giới, dùng để ám chỉ một mối quan hệ bình thường giữa hai người nam nữ.

Một số người nam nữ bình khi được gọi là Dị Giới, khi không hiểu nghĩa thường phản ứng khi nghĩ rằng mọi người gọi họ là kẻ khác biệt, lập dị.

Ví dụ:
"Anh có phải là người dị giới không?"
"Không! Tôi không phải là người dị giới!!!!
"Vậy anh là người đồng giới?"
"Không! Ủa mà dị giới có nghĩa là gì"?
phung - Ngày 04 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Dị Giới
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< công hay thụ Bú Fame >>