Ý nghĩa của từ Bình Chuẩn là gì:
Bình Chuẩn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Bình Chuẩn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bình Chuẩn mình

1

0   0

Bình Chuẩn


Tên gọi các xã thuộc huyện Thuận An (Bình Dương), huyện Con Cuông (Nghệ An), Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Bình Chuẩn


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Thuận An (Bình Dương), h. Con Cuông (Nghệ An). Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Bình Chuẩn". Những từ có chứa "Bình Chuẩn" in its [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Bình Chuẩn


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Thuận An (Bình Dương), h. Con Cuông (Nghệ An)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Bình Chuẩn


Bình Chuẩn có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

Bình Chuẩn


Bình Chuẩn còn là tên trước đây của trường Cấp ba Ngô quyền, thành phố Hải Phòng
Dương Quảng - Ngày 16 tháng 11 năm 2019


Thêm ý nghĩa của Bình Chuẩn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bình Chiểu Bình Châu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa