Ý nghĩa của từ Aren là gì:
Aren nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Aren. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Aren mình

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Aren


Tên Aren có nghĩa là Người cai trị đại bàng và có nguồn gốc từ Đức. Aren là tên được sử dụng bởi các bậc cha mẹ đang cân nhắc đặt tên em bé theo giới tính hoặc không có giới tính - tên em bé có thể được sử dụng cho mọi giới tính. Cũng là một tên châu Phi ở vùng Nigeria có nghĩa là "Đại bàng"
vyvy - 00:00:00 UTC 27 tháng 1, 2021

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aren


Hyđrocacbon thơm hay còn gọi là aren bao gồm benzen và đồng đẳng của nó, hyđrocacbon thơm nhiều nhân, hợp chất thơm không chứa vòng benzen. Tên gọi "thơm" xuất phát từ chỗ những hợp chất đầu tiên tìm [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aren


Aren có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Hóa trị Sarawak >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa