Ý nghĩa của từ AAM là gì:
AAM nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ AAM. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AAM mình

1

0   0

AAM


Xem Associate in Automation Management
Nguồn: dichvubaohiem.com

2

0   0

AAM


air-to-air missile: tên lửa không đối không.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của AAM
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< A1 abandonment and salvage >>