Ý nghĩa của từ 484 là gì:
484 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ 484. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 484 mình

1

6   1

484


484 ; số 4 đầu tiên : số 4 hay còn gọi là tứ . Con số 8 : số tám có nghĩa là bát hiểu nghĩa của nó là bất . Con số 4 ở cuối : số 4 hay còn gọi là tứ hiểu lái tứ thành tử . Vì đó mà có thể hiểu nghĩa của 484 là tứ bất tử .
Phạm Văn Triều - Ngày 23 tháng 6 năm 2021

2

0   0

484


Năm 484 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

484


Năm 484 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của 484
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 487 483 >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa