Ý nghĩa của từ 483 là gì:
483 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 483. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 483 mình

1

1   1

483


Năm 483 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   2

483


Năm 483 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của 483
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 484 482 >>