Ý nghĩa của từ 1704 là gì:
1704 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 1704. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1704 mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1704


Năm 1704 (MDCCIV) là một năm nhuận bắt đầu từ ngày thứ ba của lịch Gregory (hay một năm nhuận bắt đầu vào thứ Bảy của lịch Julius chậm hơn 11 ngày). Năm 1704 của lịch Thụy Điển là một năm nhuận bắt đầ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1704


Năm 1704 (MDCCIV) là một năm nhuận bắt đầu từ ngày thứ ba của lịch Gregory (hay một năm nhuận bắt đầu vào thứ Bảy của lịch Julius chậm hơn 11 ngày). Năm 1704 của lịch Thụy Điển là một năm nhuận bắt đầ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< 1703 1705 >>