Ý nghĩa của từ 1703 là gì:
1703 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 1703. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1703 mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

1703


Năm 1703 (MDCCIII) là một năm thường bắt đầu vào thứ hai trong lịch Gregory (hoặc một năm thường bắt đầu vào thứ năm của lịch Julius chậm hơn 11 ngày). Năm 1703 của lịch Thụy Điển là một năm bắt đầu t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1703


Năm 1703 (MDCCIII) là một năm thường bắt đầu vào thứ hai trong lịch Gregory (hoặc một năm thường bắt đầu vào thứ năm của lịch Julius chậm hơn 11 ngày). Năm 1703 của lịch Thụy Điển là một năm bắt đầu t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< 1702 1704 >>