Ý nghĩa của từ 1553 là gì:
1553 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 1553. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1553 mình

1

0   0

1553


Năm 1553 (số La Mã: MDLIII) là một năm thường bắt đầu vào ngày Chủ nhật trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

1553


Năm 1553 (số La Mã: MDLIII) là một năm thường bắt đầu vào ngày Chủ nhật trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của 1553
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 1552 1554 >>