Ý nghĩa của từ 1552 là gì:
1552 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 1552. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1552 mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1552


Năm 1552 (số La Mã: MDLII) là một năm nhuận bắt đầu từ ngày thứ Sáu trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1552


Năm 1552 (số La Mã: MDLII) là một năm nhuận bắt đầu từ ngày thứ Sáu trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< 1551 1553 >>