Ý nghĩa của từ 1549 là gì:
1549 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 1549. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1549 mình

1

0   0

1549


Thể loại:Thập niên 1540Thể loại:Năm
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

1549


Năm 1549 là một năm thường bắt đầu vào thứ Ba trong lịch Julius.Thể loại:1549
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của 1549
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 1548 1550 >>