Ý nghĩa của từ Ứ trệ là gì:
Ứ trệ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ứ trệ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ứ trệ mình

1

0   0

Ứ trệ


(Ít dùng) ứ đọng lại, làm cho không lưu thông được nước lụt ứ trệ hàng hoá ứ trệ, không bán được
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ứ trệ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ứ hự Ứ tắc >>