Ý nghĩa của từ ỉ ôi là gì:
ỉ ôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ỉ ôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ỉ ôi mình

1

0   0

ỉ ôi


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nga - Ngày 09 tháng 10 năm 2018   NSFW / 18+

2

0   0

ỉ ôi


Dã bảo là chia tay vậy mà sau mấy tuần cô ấy trở lại cứ ỉ ôi đói nối lại mối quan hệ trước đây.
Nguyễn Diêmx - Ngày 23 tháng 6 năm 2020

Thêm ý nghĩa của ỉ ôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< i miss you i purple you >>