Ý nghĩa của từ ấm no là gì:
ấm no nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ấm no. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ấm no mình

1

23 Thumbs up   2 Thumbs down

ấm no


đầy đủ về vật chất, như đủ ăn, đủ mặc (nói khái quát) cuộc sống ấm no Đồng nghĩa: no ấm, no đủ, sung túc
Nguồn: tratu.soha.vn

2

13 Thumbs up   11 Thumbs down

ấm no


Đủ ăn, đủ mặc. | : ''Liệu cả gia đình này có được '''ấm no''' không (Nguyên Hồng)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

9 Thumbs up   11 Thumbs down

ấm no


tt. Đủ ăn, đủ mặc: Liệu cả gia đình này có được ấm no không (Ng-hồng).
Nguồn: vdict.com

4

5 Thumbs up   8 Thumbs down

ấm no


tt. Đủ ăn, đủ mặc: Liệu cả gia đình này có được ấm no không (Ng-hồng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< ấm cúng ấn hành >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa