Ý nghĩa của từ đoạt là gì:
đoạt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ đoạt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đoạt mình

1

5 Thumbs up   3 Thumbs down

đoạt


đg. Lấy hẳn được về cho mình, qua đấu tranh với người khác. Đoạt chức vô địch. Đoạt lấy chính quyền. Vũ khí đoạt được của địch.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "đoạt". Những từ có chứa "đoạt":&nbs [..]
Nguồn: vdict.com

2

4 Thumbs up   3 Thumbs down

đoạt


chiếm, lấy cho được về mình, qua đấu tranh với người khác đoạt giải nhất đoạt chức vô địch đoạt lấy chính quyền Đồng nghĩa: giành, giật, tranh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

3 Thumbs up   3 Thumbs down

đoạt


Lấy hẳn được về cho mình, qua đấu tranh với người khác. | : '''''Đoạt''' chức vô địch.'' | : '''''Đoạt''' lấy chính quyền.'' | : ''Vũ khí '''đoạt''' được của địch.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3 Thumbs up   5 Thumbs down

đoạt


đg. Lấy hẳn được về cho mình, qua đấu tranh với người khác. Đoạt chức vô địch. Đoạt lấy chính quyền. Vũ khí đoạt được của địch.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< đoàn kết đà điểu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa