Ý nghĩa của từ đậu xanh rau má là gì:
đậu xanh rau má nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ đậu xanh rau má. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đậu xanh rau má mình

1

20   8

đậu xanh rau má


Đậu xanh rau má tức là Đậu má.. cách nói tránh của một số bạn trong giới trẻ nhằm giảm bớt sức nặng cho câu.
crisduong - Ngày 09 tháng 12 năm 2013

2

1   0

đậu xanh rau má


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
bxt - Ngày 19 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+

3

2   1

đậu xanh rau má


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Như Ý - Ngày 17 tháng 1 năm 2016   NSFW / 18+

4

0   0

đậu xanh rau má


Đậu xanh là tên một loại hạt dùng để làm nhân bánh khúc
Rau má là tên một loại rau thường mọc ở miền Bắc, được dùng để làm đồ uống.
Trung - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

5

0   0

đậu xanh rau má


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 12 năm 2014   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của đậu xanh rau má
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< từ có vần ương ** >>