Ý nghĩa của từ đầu đất là gì:
đầu đất nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ đầu đất. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đầu đất mình

1

26   11

đầu đất


có nghĩa là trong đầu toàn đất, não và óc coi như không có, hộp sọ đựng toàn đất để trồng cây

chỉ một người kém thông minh, chậm chạp, chậm hiểu
VD: thằng đầu đất!
hansnam - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

2

0   0

đầu đất


Đầu đất là đầu không có óc để suy nghĩ, cố chấp luôn cho mình đúng. Cực kì chậm tiêu, không nghĩ thoáng ra mà cứ như 1 cục đất chỉ để trồng cây
yennhi - Ngày 29 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của đầu đất
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chup anh fs hansnam >>