Ý nghĩa của từ đá xoáy là gì:
đá xoáy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ đá xoáy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đá xoáy mình

1

13   5

đá xoáy


nói móc, mỉa mai, châm chọc một cách thâm nho nhưng không lộ liễu quá mà có ý sâu xa. Thường là người miền Bắc mới có kiểu nói này.
Nguồn: tudienlong.com

2

0   1

đá xoáy


Giống như muề và reddick :)
"Đừng có đụng vào reddick của mình mặc dù anh ấy làm video như cứt nhưng mình vẫn là anti fan chân chính"
Gửi cho anh "ĂN NÓI LỊCH SỰ" đó là nói móc :)
-đếu senpai-
Đếu - Ngày 11 tháng 1 năm 2020

Thêm ý nghĩa của đá xoáy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đếch đạo nhạc >>