Ý nghĩa của từ Đoạn đầu đài là gì:
Đoạn đầu đài nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đoạn đầu đài. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đoạn đầu đài mình

1

0   0

Đoạn đầu đài


(Từ cũ) bục cao làm nơi chém đầu người bị tội tử hình kẻ tội nhân bước lên đoạn đầu đài
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Đoạn đầu đài


Đoạn= đứt= lìa xa như đoạn tình, đoạn tuyệt... ở đây: chém, chặt cho lìa ra = đứt đoạn. Đài là nơi đã được làm sẵn để tạo điều kiện tốt nhất cho việc đứt đoạn đầu theo cách xử kẻ tội đồ thời phong kiến châu âu ngày xưa và truyền qua các châu lục khác...
Trần thành - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Đoạn đầu đài
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đoạn đầu máy Đoản binh >>