Ý nghĩa của từ Độc tố là gì:
Độc tố nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Độc tố Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Độc tố mình

1

1   0

Độc tố


chất độc do vi khuẩn gây bệnh tiết ra hàm lượng độc tố cao
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Độc tố
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Độc tấu Độc vận >>