Ý nghĩa của từ Đàm là gì:
Đàm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ Đàm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đàm mình

1

0   0

Đàm


là tên một dòng họ ở một số nước châu Á, trong đó ở Trung Quốc là phổ biến hơn so với những nước còn lại. Ở Việt Nam cũng có một số người nổi tiếng họ Đàm như àm Tướng Công, tên thật là Đàm Thận Trung, nhà thơ thời Lê Thánh Tông
Đàm Thận Huy,nhà Lê trung hưng xếp ông vào hàng tiết liệt, Dực vận tán trị công thần, tước phong Thiếu bảo Lâm Xuyên Hầu.
Đàm Quang Trung, tên thật là Đàm Ngọc Lưu, phó chủ tịch Hội đồng nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Đàm Liên, tên thật là Đàm Thị Liên, nghệ sĩ tuồng
Hai chú cháu Đàm Trung Đồn và Đàm Thanh Sơn, nhà vật lý Việt Nam
Ngày nay người Việt Nam thường nhắc đến một ca sĩ nhạc trẻ họ Đàm là Đàm Vĩnh Hưng hay Mr Đàm.
nghiemmailan - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

0   0

Đàm


silesuma (nam), semha (trung), semha (trung)
Nguồn: phathoc.net

3

0   0

Đàm


Đàm là một họ của người châu Á. Họ này có mặt ở Việt Nam, rất hiếm ở Triều Tiên (Hangul: 담, Romaja quốc ngữ: Dam) và khá phổ biến ở Trung Quốc (Hán t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

Đàm


Đàm (Trung văn giản thể: 谭; Trung văn phồn thể: 譚; bính âm: Tán) là một nước chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi tiêu diệt nhà Thương và lập [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

Đàm


Đàm (tiếng Trung: 郯; bính âm: Tán) là một tiểu quốc chư hầu của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Thời Xuân Thu, quốc quân nước Đàm từng hai lần triều bái [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   0

Đàm


Nước Đàm có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   1

Đàm


Đàm có thể chỉ:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Đàm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zerg rush bội số >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa