Ý nghĩa của từ ăn hôi là gì:
ăn hôi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ăn hôi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn hôi mình

1

1   1

ăn hôi


1. ăn lại, ăn thừa của người ta 2. hành động xông vào một trận đánh nhau để đánh thêm người đang thất thế, như là vào đá, đạp hay đấm cho một cái; xông vào đánh tập thể một ai đó
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của ăn hôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ăn cháo đêm a lô xô >>