Ý nghĩa của từ ăn cháo đêm là gì:
ăn cháo đêm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ăn cháo đêm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn cháo đêm mình

1

3   3

ăn cháo đêm


từ mà người Sài Gòn hay dùng để ám chỉ việc đến ăn ở các đám tang, các hội hè nói chung dù người đó chẳng liên quan, chẳng quen biết gì. Nếu người miền Nam có từ "đi ăn cháo đêm" thì người miền Bắc dùng "đi ăn chùa"
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của ăn cháo đêm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bảo Minh ăn hôi >>