Ý nghĩa của từ ăn cháo đêm là gì:
ăn cháo đêm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ăn cháo đêm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn cháo đêm mình

1

9 Thumbs up   8 Thumbs down

ăn cháo đêm


từ mà người Sài Gòn hay dùng để ám chỉ việc đến ăn ở các đám tang, các hội hè nói chung dù người đó chẳng liên quan, chẳng quen biết gì. Nếu người miền Nam có từ "đi ăn cháo đêm" thì người miền Bắc dùng "đi ăn chùa"
Nguồn: tudienlong.com

2

4 Thumbs up   10 Thumbs down

ăn cháo đêm


bọn ko làm đòi ăn vào ban đêm. Ăn chùa thích bủh bủh lmao dảk dảk.. Thích ăn hôi, ks mạng giành ad giành rừng.
NH3+HCl--->NH4Cl - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2021
<< Bảo Minh ăn hôi >>