Ý nghĩa của từ zigzagging là gì:
zigzagging nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ zigzagging Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zigzagging mình

1

0   0

zigzagging


| Theo hình chữ chi, ngoằn ngoèo. | : '''''zigzagging''' coast'' — bờ biển ngoằn ngoèo
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của zigzagging
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zigzaggy zibet >>