Ý nghĩa của từ xi măng pc30 là gì:
xi măng pc30 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xi măng pc30 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xi măng pc30 mình

1

0   2

xi măng pc30


PC: Portland Cement : Xi măng Pooclăng. 30 là chỉ số của xi măng được sản xuất trong 28 ngày. Chỉ số này được ghi trên nhãn bao xi măng để phân biệt với những loại xi măng khác vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại xi măng Pooclăng
nghiemmailan - Ngày 20 tháng 9 năm 2013

Thêm ý nghĩa của xi măng pc30
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cơ man ky hieu x >>