Ý nghĩa của từ xếp hình là gì:
xếp hình nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xếp hình Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xếp hình mình

1

7   2

xếp hình


không ai rõ nguồn gốc của từ này từ đâu nhưng có lẽ là từ diễn đàn vozforums.com

xếp hình là từ tiếng lóng chỉ việc quan hệ tình dục. do miếng xếp hình có phần thò ra và phần thụt vào, hai phần đó lắp đè lên nhau, có nét tương đồng với việc kia

VD: xếp hình với gấu
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của xếp hình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wellness xuong ca vo loai >>