Ý nghĩa của từ vĩnh hằng là gì:
vĩnh hằng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ vĩnh hằng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vĩnh hằng mình

1

30   5

vĩnh hằng


Vĩnh hằng là tồn tại mãi mãi , là trường tồn không có điểm cuối . Vĩnh hằng là sự thay đổi , làm mới , trau dồi để được bền vũng trường tồn với thời gian ...
Tô Hiệu - Ngày 08 tháng 3 năm 2018

2

14   8

vĩnh hằng


có tính chất tồn tại mãi mãi như thế về cõi vĩnh hằng (chết)
Nguồn: tratu.soha.vn

3

5   0

vĩnh hằng


Vĩnh hằng là một nơi nào đó một thế giới tưởng tượng mộng mơ sẽ trường tồn mãi mãi trong trí tưởng tượng nào đó của một ai đó.Nơi đó có thể là một bầu trời xanh có một cánh đồng hoa hướng dương và hồ nước trong xanh.Ở nơi đó ko có quy tắc ,nội quy ko có thử gọi là bắt buộc
Người lạ - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

4

6   4

vĩnh hằng


Xem vĩnh viễn
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của vĩnh hằng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< microprocesador trận bão >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa