Ý nghĩa của từ vĩ nhân là gì:
vĩ nhân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ vĩ nhân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vĩ nhân mình

1

14 Thumbs up   9 Thumbs down

vĩ nhân


Vĩ Nhân: Nghĩa là người đã biết rõ càn khôn vũ trụ và vượt lên trên tất cả muôn loài vạn vật. Khi chết tâm của vị ấy rất bình thản.
Võ Anh Tuấn - 00:00:00 UTC 27 tháng 8, 2021

2

6 Thumbs up   3 Thumbs down

vĩ nhân


người có tài đức vượt hẳn mọi người và có sự nghiệp, công lao đặc biệt lớn đối với xã hội bậc vĩ nhân những vĩ nhân của thế giới [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

6 Thumbs up   6 Thumbs down

vĩ nhân


Những cá nhân có cống hiến xuất sắc và to lớn trong khoa học, lịch sử... có tác dụng thúc đẩy bước tiến của nhân loại.
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< chém gió egy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa