Ý nghĩa của từ unusual là gì:
unusual nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ unusual. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unusual mình

1

0   1

unusual


Không thường, không thông thường, không thường dùng, không quen. | Tuyệt vời. | Ít dùng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   2

unusual


[ʌn'ju:ʒl]|tính từ hiếm, không thông thường, lạ, khác thườngthis bird is an unusual winter visitor to Britain con chim này là vị khách lạ đến nước Anh vào mùa đôngit [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của unusual
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unusually unuseful >>