Ý nghĩa của từ uc trai là gì:
uc trai nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uc trai Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uc trai mình

1

4   6

uc trai


Là tên hiệu của Nguyễn Trãi, viết đầy đủ là Ức Trai.
Nguyễn Trãi Là danh nhân văn hoá lớn của Việt Nam sống ở thế kỷ thứ 15, ông có tác phẩm nổi tiếng Ức Trai thi tập là tập thơ viết bằng chữ Hán với 105 bài thơ.
Caominhhv - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của uc trai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ty le 1 500 tiramisu >>