Ý nghĩa của từ ubiquity là gì:
ubiquity nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ubiquity Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ubiquity mình

1

0   0

ubiquity


Tính có mặt bất cứ nơi nào; tính đồng thời ở khắp mọi nơi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ubiquity
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ubiquitous udder >>