Ý nghĩa của từ uakari là gì:
uakari nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ uakari. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uakari mình

1

0   0

uakari


Khỉ ua-ca-ri (Nam Mỹ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

uakari


Khỉ Uakari, tên khoa học Cacajao, là một chi động vật có vú trong họ Pitheciidae, bộ Linh trưởng. Chi này được Lesson miêu tả năm 1840. Loài điển hình của chi nà [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của uakari
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tzigane ubiquitous >>