vsem.org.vn

Website:http://www.vsem.org.vn/content.php?s=a65fbdf67a79e926ab36c90cc55b8d4e
Vote-up nhận được16
Vote-down nhận được4
Điểm:11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (406)

1

3   0

coronary revascularization


Tái tưới máu mạch vành
Nguồn: vsem.org.vn

2

2   0

altered mental status


Tình trạng thay đổi ý thức
Nguồn: vsem.org.vn

3

2   0

side effects


Tác dụng phụ
Nguồn: vsem.org.vn

4

2   1

thoracentesis


Chọc dò màng phổi
Nguồn: vsem.org.vn

5

1   0

beta-blockers


Thuốc ức chế beta
Nguồn: vsem.org.vn

6

1   1

decision-making


Đưa ra quyết định
Nguồn: vsem.org.vn

7

1   0

droplet precautions


Dự phòng lây nhiễm qua các hạt dịch tiết
Nguồn: vsem.org.vn

8

1   1

hyperglycemia


Tăng đường máu
Nguồn: vsem.org.vn

9

1   0

hyponatremia


Hạ natri máu
Nguồn: vsem.org.vn

10

1   0

supraventricular tachycardia


Nhịp nhanh trên thất
Nguồn: vsem.org.vn