vsem.org.vn

Website:http://www.vsem.org.vn/content.php?s=a65fbdf67a79e926ab36c90cc55b8d4e
Vote-up nhận được16
Vote-down nhận được4
Điểm:11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (406)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antithrombin


Kháng thrombin
Nguồn: vsem.org.vn

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bacteremia


Nhiễm khuẩn huyết
Nguồn: vsem.org.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

delirium


Sảng
Nguồn: vsem.org.vn

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

diverticulosis


Bệnh lý túi thừa đại tràng
Nguồn: vsem.org.vn

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eclampsia


Sản giật
Nguồn: vsem.org.vn

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elimination


Thải trừ
Nguồn: vsem.org.vn

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

encephalitis


Viêm não
Nguồn: vsem.org.vn

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

encephalopathy


Bệnh não
Nguồn: vsem.org.vn

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hydrothorax


Tràn dịch màng phổi
Nguồn: vsem.org.vn

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hyperparathyroidism


Cường cận giáp trạng
Nguồn: vsem.org.vn