vdh

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

địa lôi


mìn cài dưới đất để ngăn cản quân địch hay để mai phục
vdh - Ngày 28 tháng 7 năm 2016