vchichiu

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

nóng tính


hay tức giận , dể nổi cáu và mất kiềm chế bản thân.
Những người nóng tính là những rất hay cáu gắt với người khác
vchichiu - Ngày 07 tháng 6 năm 2017