tuyet

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

nhường


nhường làcchia sẽ cùng hòa đồng với bạn bè, nhừng cho người lớn
tuyet - Ngày 25 tháng 11 năm 2013