tuan le

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

bất biến


bất biến là ko thay đổi cũng như ko thay đổi về mặt đạo đức
tuan le - Ngày 09 tháng 11 năm 2016