ttdung

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

chôn cất


Chôn cất có 2 ý là Chôn xuống mồ khi chết và Cất bốc lên khi cải táng đến nơi mới. Vì thế cách xêm chọn ngày giờ đẹp của việc Chôn xuống và Cất bốc mộ là một. Gọi chung là cvieecj Chôn Cất.
ttdung - Ngày 14 tháng 5 năm 2017