truongsanh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

sa môn


la nguoi tu tap theo giao phap cua Phat.
truongsanh - Ngày 13 tháng 9 năm 2014