tran van Ba

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

u minh


U Minh (U là tối mà minh cũng là tối. Chữ Hán , có chữ minh là sáng và chữ minh là tối, hai chữ này viết khác nhau mà đọc giống nhau – đồng âm).
tran van Ba - Ngày 01 tháng 10 năm 2017