thutri

Geboortedatum:1999-12-31
Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hay ho


Hay ho là một từ chỉ sự hay ho nhưng mang ý nghĩa không tích cực lắm. Có ý hơi chế nhạo. Cần phải thêm cho đủ 200 kí tự. Làm sao cho đủ bây giờ. Vẫn chưa đủ thật là dài dòng.
thutri - 00:00:00 UTC 5 tháng 8, 2013